آدرس دفتر مرکزی : تبریز - چای کنار روبروی بیمه تامین اجتماعی نبش کوچه شهید فرزامی پلاک 1 | شماره تلفن 04132453932 و 09141168068 و 09121712868

نگاهی جدید به شیوه ساختمان سازی

SOF-Hotel-Design-Exterior-311111

در عصر حاضر نگاهی جدید به شیوه ساختمان سازی، استفاده از مصالح جدید و نوین را نیز طلب می کند، هر چند ممکن است تکنولوژی ساخت و شیوه اجرا در استفاده از این مصالح هنوز غریب و ناآشنا باشد اما شناخت این مصالح جدید و کشف خصوصیات آنها کمک موثری به ایجاد نیاز کردن آنها در جامعه ما خواهد کرد.

نباید این نکته را از خاطر برد که ایده ها در امر ساخت و ساز یک بنا ارتباط تنگاتنگی با وضعیت اجتماعی و اقتصادی جامعه دارند، در توضیح بیشتر باید گفت که محیط  زندگی آینده ما وابسته به مسائلی چون کم کردن استفاده از مصالح برگشت پذیری مصالح و صرفه جویی در انرژی است .

نمای هر ساختمان در شکل دهی به مجموعه شهری که در آن حضور دارد موثر است. نما در لغت به معنای صورت ظاهری هر چیز و آنچه که در معرض دید و برابر چشم است، منظره خارجی بنا و عمارت می باشد و نماسازی، فن روسازی ساختمان و ساختن نمای عمارت است. در سال های اخیر پس از مطرح شدن دوباره اهمیت فضاهای عمومی و ارزش زندگی شهری نما اهمیت دوباره ای یافته است نما درعمل درون ساختمان را از بیرون و فصای خصوصی متفاوت را از فضای عمومی جدا میکند.

یک نما به مثابه معرفی وضعیت ساکنان ساختمان در بین عموم است. نمای ساختمان خالق نمای شهری است و می تواند نقش مهمی در توجیه کاربری ساختمان داشته باشد.
یکی از مصالحی که امروزه بیشتر به عنوان نمای مدرن مورد استفاده قرار می گیرد ورق های آلومینیوم کامپوزیت می باشد. نکته قابل توجه در مورد این نماها این است که چون به صورت خشک اجرا می شوند و ملات ندارند پشت نما فریم بندی می شود این کار قابلیت های حجمی زیادی را در نما ایجاد میکند دراین صورت می توان نما را از یک عامل سطحی به عاملی حجمی تغییر داد و با جلو و عقب بردن سطوح، حتی انحناء دادن، ایجاد شیار و شکستگی، سطح نما را متفادت اجرا کرد و به زیبایی آن افزود.

ارسال یک پاسخ


9 + 6 =