آدرس دفتر مرکزی : تبریز - چای کنار روبروی بیمه تامین اجتماعی نبش کوچه شهید فرزامی پلاک 1 | شماره تلفن 04132453932 و 09141168068 و 09121712868

تصاویر نمایشگاه

توضیحات:  

تصاویر شرکت کامپوزیت اوربوند – Overbond

در نمایشگاه

جزئیات پروژه  

  • تصاویر نمایشگاه